14 June 2014

TR5 Chronicles
Nivo 01: Streets of Rome (Ulice Rima)

Početni inventar: Dupli pištolji (neograničena municija), Dvogled (Binoculars), 3 mala medipaka, 1 veliki medipak, 3 baklje, Merkurov Kamen (Mercury Stone)

SKLADIŠTA: Kad se nivo učita, uđite kroz prolaz s leve strane u skladište sa viljuškarom. Lara će vam davati uputstva kako da se upoznate sa osnovnim pokretima i skokovima. Za početak, popnite se na dve drvene kutije pokraj viljuškara, pa na betonsku stazu iznad. Idite na suprotni kraj i skočite na susednu betonsku stazu. Uđite kroz prolaz u sledeću prostoriju.

Preskočite pukotinu u podu velikim skokom. Obiđite metalni stub s Larine leve strane i popnite se na njega. Naći ćete Mali Medipak (MM) na tom stubu. Običnim skokom skočite na centralnu metalnu konstrukciju, uzmite baklje i Veliki Medipak (VM) iz niskog prolaza s desne strane (čučnite i upužite unutra). Možete odavde da uhvatite prečicu, ali savetujem da to ne činite. Dešavalo se da se pojave neki bagovi ako hvatate prečice u ovoj igrici. Zato skočite nazad na stub gde ste našli MM i siđite na pod. Prođite kroz prolaz u uglu, i izvedite veliki skok sa Akcijom (hvatanjem) po Larinom savetu, da se popnete na sledeću stazu. Tu skočite malim skokom ili skokom u levu stranu na sledeću stazu i prođite kroz prolaz u sledeću prostoriju.

Sada skočite u mestu u vis i uhvatite se za čeličnu konstrukciju iznad. Verite se napred duž konstrukcije do samog kraja pa padnite na malu terasu ispod. Popnite se uz merdevine sa desne strane, pa oko ugla u desno i padnite s merdevina ispred niskog tunela. Čučnite i puzite kroz tunel i izađite kroz otvor na levoj strani (novi pokret u Hronikama: okrenite se licem ka otvoru, pritisnite Gore + Skok, i Lara će se spustiti kroz otvor iz niskog tunela, umesto da puzite unazad pa da se spuštate na duži i sporiji način). Tu otvorite vrata pomoću poluge na zidu i uđite u prostoriju sa rezervoarom.

REZERVOAR: Idite pravo napred do kraja prostorije. Ne silazite niz stepenice, već idite levo za ugao oko rezervoara. Popnite se na nižu kutiju u uglu pa sa nje na naslagane kutije s desne strane. Odatle skočite velikim skokom na ivicu rezervoara. Lara će objasniti kako da plivate. Uskočite u vodu i plivajte naniže pa kroz tunel pri dnu. Sledite tunel do sledećeg rezervoara. Tu udahnite vazduh, pa opet zaronite i plivajte kroz otvor na dnu rezervoara, u uglu. Sledite taj tunel do male prostorije gde možete da izađete iz vode. Tu ćete naći VM, metkove za Revolver i kutiju sačme. Vratite se kroz podvodni tunel do drugog rezervoara. Tu se popnite iz vode u mali prolaz u uglu.

Prođite kroz prolaz i skrenite levo u sledeći prolaz. Pre nego što pokušate da pređete preko zategnutog konopca, siđite u prostoriju ispod, da uzmete prvu tajnu. Prođite u drugu prostoriju i pretražite policu u levom bližem uglu (priđite polici i pritisnite Akciju). Lara će pretražiti policu i naći će Baklje. Polica u bližem levom uglu je prazna. Idite u dalji levi ugao prostorije i nađite pokretnu policu u niši. Gurnite je jednom u nišu i uzmite metkove za Revolver sakrivene ispod. Potom idite u dalji desni ugao i nađite još jednu pokretnu policu. Gurnite je skroz unutra u tajno skladište iza. U malom skladištu naći ćete okvire za Uzi, a na polici ćete naći ZLATNU RUŽU (tajna #1). Vratite se u prethodnu prostoriju (sa zategnutim kanapom iznad). Popnite se na prvu drvenu kutiju s leve strane pa odatle na sprat iznad. Ne morate da prelazite konopac, već se nalazite na drugoj strani (ako ne umete da prelazite konopac i hoćete da vežbate, možete da pređete preko konopca pa da se vratite nazad do ove strane).

U sledećoj prostoriji naći ćete MM na polici s desne strane. Prođite u poslednju prostoriju, siđite niz stepenice do zatvorenih vrata i otvorite ih pomoću poluge. Spustite se sa prolaza u prostoriju sa viljuškarom, gde ste i ušli prvi put. Odatle izađite na ulice Rima. NAPOMENA: Celu ovu deonicu od početka nivoa dovde možete da preskočite, ali ćete propustiti da pokupite mnoštvo municije i medipakova, uključujući i jednu tajnu.

TRG SA FONTANOM: Kad izađete iz skladišta, vratili ste se na mesto gde je počeo nivo. Krenite niz uličicu. Za sada ignorišite uličicu levo i pravo, tu ćete se kasnije vratiti. Naoružajte se i uđite u uličicu desno, koja vodi na mali trg sa fontanom. Ubijte jednog dobermana. Potom osmotrite malo trg oko sebe. S leve strane fontane videćete vrata sa ključaonicom. Desno od fontane nalazi se crveno-bela tenda na zgradi. Skočite na fontanu, pa skočite da se uhvatite za ivicu te tende i popnite se na nju. Gore ćete naći kutiju baklji. Siđite na zemlju i uđite u uličicu koja vodi od fontane u desno (pored tende). Proći ćete pored jedne zatvorene kapije. Skrenite levo za ugao zgrade. Na kraju uličice naći ćete crvenkasti panel sa likom nekog rimskog božanstva. Pritisnite Akciju da Lara zavuče ruku u taj panel i aktivira mehanizam. Videćete da se negde otvara neka kapija. Vratite se natrag na trg.

Nemate za sada ništa više da tražite na ovom trgu, pa se zato vratite kroz uličicu iz koje ste došli (dakle, skrenite u prvu levo). Kad se vratite u prvu ulicu, gde ste počeli nivo, uđite kroz zasvođeni prolaz sa desne strane, pa idite levo niz stepenice, kroz kapiju koju ste upravo otvorili. Tu ćete naći još jedan panel sa likom božanstva. Pritisnite Akciju da upotrebite mehanizam sakriven u panelu i čučnite. Pojaviće se jato slepih miševa. Ne možete ih ubiti, zato ostanite u čučnju dok se jato ne razbeži. Tako ćete izgubiti najmanje energije. Pokretanje mehanizma u panelu je podiglo jedan blok u uličici iza Lare. Vratite se uza stepenice i popnite se na taj podignuti blok pravo ispred. Okrenite se u desno, i izvedite veliki skok sa Akcijom da se uhvatite za parapet iznad zasvođenog prolaza. Na njemu ćete naći MM. Uzmite ga pa skočite nazad na blok. Okrenite se tu u desno i skočite u vis da se uhvatite za ivicu terase iznad. Popnite se na terasu.

BALKONI: Sledite putanju kroz nekoliko balkona i terasa, dok ne padnete u jedan hodnik sa prozorima. Pucajte u prvi prozor da ga razbijete i uzmite metkove za Revolver. Ne silazite u dvorište ispod, već idite dalje niz hodnik. Raznesite sledeći prozor s desne strane i uzmite MM. Potom raznesite (iz skoka) prozor s leve strane i popnite se u njega. Uskočite u prozor sledeće kuće (sa Akcijom) i uđite u prvi hodnik s leve strane. Idite uz nekoliko rampi do terase gde ćete naći Zlatni Ključ (Golden Key). Vratite se nazad u onaj hodnik gde ste razbili prozore i ovog puta siđite niz stepenice.

U dvorištu gde se suši veš ubijte jednog dobermana. Pre nego što uđete u uličicu s leve strane, idite desno ka duplim plavim vratima. Pritisnite Akciju da ih Lara otvori i uđite u vinski podrum. Ubijte još jednog dobermana i pokupite VM sa poda podruma. Popnite se na kutiju desno od ulaza da uzmete kutiju sačme. Potom se vratite u dvorište i idite pravo napred kroz prolaz koji vodi do poluge na zidu. Povucite je da otvorite kapiju levo od Lare i vratite se nazad na trg sa fontanom. Usput ubijte još jednog dobermana i otključajte vrata na naspramnoj strani trga pomoću ključa kog ste upravo našli.

DVORIŠTE S PALMAMA: Uđite u sledeće dvorište oprezno i naoružani. Sa balkona na levoj strani na Laru će pripucati Larsen. Pucajte na njega da ga oterate. Pokupite MM ispod lukova na desnoj strani dvorišta pa idite levo kroz prolaz. Kad uđete u zgradu, idite prvo levo i naniže, u podrum. Tu ćete na kutijama naći prvi Ključ od Bašte (Garden Key). Uzmite ga, pa se vratite uzbrdo do ulaza, pa idite dalje uz toranj uzbrdo, dok ne izađete na balkon gde je pucao Larson. On je u međuvremenu prešao u susednu zgradu i puca na vas odatle. Pucajte na njega da ga oterate još jednom. Sada polako pređite preko zategnutog konopca na suprotnu stranu i spustite se u ulicu ispod.

ULIČICE OKO BAŠTE: Ako želite, otvorite kapiju s desne strane pomoću poluge, mada nema potrebe za tim. Ona vas vraća nazad na trg sa fontanom, ali ako ste do sada pokupili sve, nema potrebe da se tamo vraćate. Idite levo do račvanja, pa na račvanju idite levo.

Sledite ovu ulicu i skrenite desno za ugao. Ne ulazite sada u uličicu levo, već idite dalje napred, sve do kraja ulice. Uzmite Revolver iz ugla, pa se popnite na terasu sa plavim dvostrukim vratima nedaleko odatle. Otvorite ta vrata i uđite u vinski podrum. Pokupite Laserski nišan iz ugla s leve strane, iskombinujte Revolver sa nišanom u Inventaru i naoružajte se njime. Na kraju vinskog podruma, sa desne strane, naći ćete vrata zaključana katancem. Izvucite Revolver, nanišanite na katanac (dugme za Kameru / Look) i raznesite ga. Uđite u malu prostoriju iza kapije i pokupite drugi Ključ od Bašte (Garden Key). Napašće vas gomila nekih glodara, zato sprintajte nazad na ulicu i duž ulice dok se glodari ne razbeže.

Kad dođete do velike kapije s leve strane, zapamtite je i idite dalje pravo. Skrenite levo za ugao zgrade pa upotrebite dva ključa od bašte u dve ključaonice da otvorite onu veliku kapiju koju ste videli. Vratite se do nje i prođite kroz nju u veliko dvorište katedrale. Pokrenuće se cut-scena u kome vidimo Laru kako proučava ulaz u mali hram za koji treba četiri kamena. Postavlja prvi (Merkurov Kamen) u ključaonicu, svesna da nije sama. Predosetila je prisustvo Pjera i Larsena na krovu ograde. Larsen želi da ubije Laru, ali ga Pjer odvraća od toga. Dogovaraju se da prvo puste da Lara nađe potrebne ključeve za otvaranje hrama, pa tek onda da se obračunaju s njom. Naravno, nisu ni svesni da Lara zna da su oni sve vreme tu :)

KATEDRALA: Na strani dvorišta naspram ulaza, nalaze se dva prolaza. Jedan (desni) vodi ka bazenu za krštavanje, a drugi (levi) vodi ka katedrali. Idite kroz levi prolaz i sledite tunel sve dok ne izađete u dvorište katedrale, gde ćete videti cut-scenu gde se naglasak stavlja na velikom zvonu koje visi iznad ulaza. Popnite se do ulaza u katedralu i uzmite ponovo Laserski Nišan i kutiju metkova za Revolver iz desnog ugla. Pošto Laserski Nišan već imate, ovaj drugi nišan treba da vam bude opomena ili pomoć: treba da upotrebite Revolver sa nišanom. Popnite se na visoki parapet ispred ulaza u katedralu i nanišanite u zvono iznad. Pucajte da zazvonite i otvoriće se jedna kapija s leve strane katedrale (odatle gde stojite, pogledajte u levo i zapazite jedan otvor u kamenom zidu oko katedrale, baš u uglu).

Popnite se u taj otvor i skočite velikim skokom sa Akcijom u zgradu preko puta. Čučnite i sačekajte da se jato slepih miševa razbeži. Potom upotrebite mehanizam u panelu sa licem da otvorite ulaz u katedralu pa se vratite nazad do katedrale putem kojim ste i došli. Međutim, pre nego što uđete u katedralu, idite da uzmete tajnu, jer vam je sada pristup toj tajni slobodan (nakon pucanja u zvono).

DRUGA TAJNA: Kad se vratite u dvorište katedrale, siđite niz kosine i vratite se u dvorište sa hramom. Izađite kroz veliku otvorenu kapiju nazad na ulicu, pa idite desno. Skrenite potom desno za ugao zgrade, idite malo još napred pa skrenite levo u bočni sokak. Pokupite sa zemlje kutiju metkova za Revolver. Baš tu ispred otvorila su se jedna vrata od podruma kada ste pucali u zvono. Uđite u podrum, ubijte dobermana i uzmite ZLATNU RUŽU (tajna #2) sa police desno i VM sa police levo. Potom se vratite nazad do katedrale.

DODATNE ZALIHE: Levo od onog otvora u zidu gde ste maločas otvorili vrata katedrale, nalazi se niski beli parapet koji kruži oko dvorišta katedrale. Možete skočiti sa kamenja ispred ulaza u katedralu na taj beli parapet, ili se možete popeti na njega sa stepenica ispod (videti gornji skrinšot za detaljne pozicije). Sledite parapet u levo, pa skrenite u levo za ugao, i idite do kraja parapeta. Tu se okrenite leđima katedrali pa dijagonalno u levo, u pravcu krova sa crvenim crepom (videti donji skrinšot za detaljne pozicije). Tu izvesti veliki skok na krov, slediti krov napred ka velikom belom tornju i velikim skokom uskočiti u toranj. Tu ćete naći VM i metkove za revolver. Vratite se nazad u dvorište katedrale putem kojim ste i došli i najzad uđite u katedralu.
KATEDRALA: Na postoljima u zadnjem delu katedrale videćete dva gavrana. Levo i desno od njih nalaze se prolazi u bočne hodnike. Desni je za sada zatvoren, zato idite kroz levi hodnik i sledite ga dok ne dođete do poluge na zidu. Povucite je da razbijete levog gavrana, koji će se pretvoriti u belu golubicu. Vratite se do postolja, priđite beloj golubici i pritisnite Akciju. Lara će je okrenuti i otvoriće se kapija u prolazu desno. Idite tamo, popnite se uz nekoliko kosina i izađite na kamenu stazu visoko iznad katedrale, sa jednim ovnom koji se ljulja. Pazite da ne priđete ovnu suviše blizu, jer može da nanese veliku štetu Lari. Držite se što je moguće bliže zidu s desne strane i hodajte korak po korak napred. Čim budete mogli da se uhvatite za ivicu na desnoj strani, okačite se za ivicu i ostanite tako da visite. Sad se verite bočno u desno duž ivice, da vas viseći ovan ne zakači, i verite se oko tri ugla, pa se popnite na stazu iznad. Idite desno i povucite polugu na zidu da raznesete drugog gavrana i otkrijete belu golubicu skrivenu u njemu. Spustite se bezbedno odatle na pod katedrale, priđite desnoj beloj golubici i okrenite je kao i prvu.

To će otvoriti jednu kapiju ispod katedrale, gde možete da vidite drugi ključ potreban za otvaranje onog hrama. Izađite iz katedrale, ali ne silazite odmah do te otvorene kapije sa ključem. Umesto toga, popnite se opet u onaj otvor gde ste maločas otvorili vrata katedrale. Sada vam se nalazi s desne strane. U toj prostoriji sa mehanizmom, spustila su se dva bloka sa leve i desne strane. U jednoj niši naći ćete MM a u drugoj ZLATNU RUŽU (tajna #3). Vratite se do katedrale, siđite niz stepenice i prođite kroz otvorenu kapiju ispod ulaza u katedralu, gde ćete naći Saturnov Kamen (Saturn Stone). To će pokrenuti završnu Cut-scenu.

PRELAZNA CUT-SCENA: Lara se vraća do hrama, ali upada u zamku koju su joj pripremili Larson i Pjer. Oni je pod pretnjama pretresaju i uzimaju Saturnov Kamen, u nameri da ga upotrebe u ključaonici hrama. Lara ih upozorava da to ne čine, jer će se desiti nešto strašno. Međutim, Larson, kao osoba kromanjonske inteligencije, smatra njene pretnje za glupost i ipak stavlja Saturnov kamen u bravu hrama. Nedugo potom, zahvata ga plamen i on jedva uspeva da se ugasi. Pjer pita Laru o čemu se radi, i ona odgovara da su ovim pokrenuli sekvencu za otvaranje kapije hrama. Ako se ne postave u bravu i druga dva kamena, desiće se nešto još gore. Potom ih savetuje da beže koliko ih noge nose, pozdravlja ih i odlazi bezbrižno, sa osmehom na licu, kao da je ta opasnost od sekvence za otvaranje kapije nimalo ne dotiče.